1. دریافت کد ISC
نخستین همایش ملی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر موفق به اخذ کد ISC شد.
2. چاپ مقالات برتر در ژورنال